Hjem

1997.dk redigeres af Preben Kjærulff

1997.dk bliver pimært brugt til linkssamling til samfundsfag i STX, som jeg underviser i. Metode - links til metodesider


YOUTUBE-kanal fra Samfundsfag, Roskilde Gymnasium med mange gode forklaringsvideoer om samfundsfags metoder, partier/ideologier, styreform, velfærdsstaten og meget mere...
Historisk metode fra Rysenssteen Gymnasium


Opslagsværker online:

LEX - lavet af Danske Universiteter, Gyldendal, GAD, DSL

Leksikon.org - et ganske uddybede opslagsværk, samfundskritisk og ofte med alternative forklaringer og forståelser.