Hjem

1997.dk redigeres af Preben Kjærulff

Rodekassen - ting, jeg finder interessante 


Historie: 


Danmarkshistorien.dk fra Århus Universitet


Fund og fortidsminder


Stilguide for historiske huse i Danmark


Slægtsforskernes Bibliotek


Danske Slægtsforskere


Statens arkiver - rigsarkivet og de tidligere landsarkiver med ARKIVALIER ONLINE


Hemmelige steder


Dansk Center for By og Bygningshistorie


Sall Data


Historisk Atlas


Danmark set fra luften -før Google (luftfoto af ejendomme)


SDFE kortviser


Flyfotoarkivet


Historiske kort - herunder matrikelkort, sognekort mm.


Arkiv.dk - alle landets arkivers fælles database


Teglværkshistorie - en privat side


Danske kirker - også de nedlagte


Historisk Samfund for Skive og Omegn


Museum Salling - museerne på Skive-egnen


Natur


Danmarks Areal Information (Miljøportalen)


GEUS interaktive kort over Danmark med højde/dybdekort, undergrund, geohistorie.


Dansk Dendrologisk Forening

Nationalerbe Baume Tyskland


Andet...


Google Earth


OIS - offentlig tjeneste om ejendomsdata


Geografispil - online


Medborgerskabsprøven (tidligere indfødsretsprøven)


Kunst og kultur


Skive Kunstforening


Kunstindeks Danmark - 


Louisianna Channel - videos on the arts, featuring the artists


Signaturbogen


UNESCO - verdens kulturarv


Dansk kulturarv - officiel side


Engelsk kulturarv 


Fransk kulturarv - officiel side

1997.dk bliver primært brugt til linkssamling til samfundsfag i STX, som jeg underviser i. Metode - links til metodesider


YOUTUBE-kanal fra Samfundsfag, Roskilde Gymnasium med mange gode forklaringsvideoer om samfundsfags metoder, partier/ideologier, styreform, velfærdsstaten og meget mere...


Samfundsfaglig metode fra "Metodebogen" (i-bog), Columbus - kapitel 1 er offentligt tilgængeligt


Meget fin gymnasie-side om metoderne i samfundsfag (gymnasielærer Maria Berg Carlsen)


Historisk metode fra Rysenssteen Gymnasium


Opslagsværker online:

LEX - lavet af Danske Universiteter, Gyldendal, GAD, DSL

Leksikon.org - et ganske uddybede opslagsværk, samfundskritisk og ofte med alternative forklaringer og forståelser.

Jysk Ordbog - dialektordbog for jydernes sprog...

Encyclopedia.com - et af de største opslagsværker i verden