Int. Politik

Links til International politikDanmark - udenrigspolitik:

Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2019-2020Blød magt: SoftPower 30 Måling og rangering af landenes bløde magt


Dansk forskning i international politik - DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier


Fattigdom og ulighed i verden - MPI-indekset, FN (UNDP)


Fred - Global Peace Index 2020 - Måling af landenes grad af fred og stabilitet


HDI-indekset: Velfærd i verdens befolkninger: Sammenligningsindex for Sundhed, Levetid, uddannelsesniveau og indkomstniveau. Lavet af FN (UNDP). Se også her UNDP


Innovation og patentrettigheder - WIPO (FN). Har databaser over fx patentansøgninger og dermed udviklingsniveau i verdens lande. 


Krigens regler - en beskrivelse af Geneve-konventionen af Røde Kors - samt her en kritisk vurdering af krigens regler


Kønsforskelle i verden - GSNI-index, FN (UNDP)


Our World In Data - en samlet database om levevilkår og miljø. Af Oxford University og Global Change Data Lab


OECD Data. Organisationen for Økonomisk udviklede lande har lavet denne database, hvor man kan sammenligne de industrialiserede, udviklede landes økonomi og velstandsniveau. 


Militærudgifter database SIPRI, Stokholms Fredsforsknings Institut (tænketank).


Pew Research Center - Global. Sammenligner landes befolkningers holdninger - meningsmålinger


Poll of Polls Europa - meningsmålinger i hele Europa


PRRI - meningsmålinger i USA


Terrorisme - Global Terrorism Index 2020 


Terrorisme - Global Terrorism Database 


Tyskland - ny formand i CDU fortalt med Playmobil


Tyskland - meningsmålinger. Infratest Dimap


Tysklands officielle statistikkontor - Statistisches Bundesamt


Statistik internationalt - Danmarks Statistik med links til andre landes statistikkontorer


Storbritanniens statistiske kontor

og her


Storbritannien - de politiske partier i UK


Storbritannien - What UK Thinks - meningsmålingerVerdensbankens data bank - økonomi, levevilkår,  velfærd, erhverv, klima/bæredygtighed, uddannelse, befolkningsudvikling, kønsforskelle, sundhed, videnskab og udvikling, handel, byudvikling.


Verdensmål - FN's 17 Verdensmål - en dansk side, der undersøger tilstanden bag disse.


Værdier i verden: World Values Survey - Sammenligner værdisæt befolkningen i mange af verdens lande


Artikler: Obamas periode kogt ned for nørder. Politiken (låst) 19.1. 2017


Demokrati og styreformer i verden


Links 

Freedom House. Måler alle lande i verden på frihedsrettigheder, internetfrihed og demokrati.

The Economist Intelligence Unit Democracy Index 2019. Tidsskriftet Economist' private forskningsafdeling måler også demokrati hvet år.


Artikler: 

Er verden blevet mere demokratisk?

Demokratiet eroderer overalt i verden og USA er ligeglad - 2019

Demokratiet står i en midtlivskrise - 2020

EU har fået sit første diktatur - 2020

Lande hvor der er mest censur  - 2019


USA som tema


USA Polling report. Meningsmålingsportal om mange emner


USA - Presidential job approval. Skiftende præsidenters tilfredshedsbarometer i befolkningen. Gallup.


USA - valgsystemet - video fra DR


USA - valg 2020 - Altinget: Hvorfor vandt Biden - hvem stemte hvad?DR var midt i besættelsen af US Capital i Washington januar 2020


Poesi - Amanda Gorman ved Bidens præsidentindsættelse - teksten her - og på dansk her 


Ordbog til amerikansk politik - Political Dictionary

Internationale sammenligninger


HDI 2020 fra UNDP (FNS udviklingsorganisation) - Indeks for menneskelig udvikling og sundhed - her kan du downloade datasæt i Excel


Sociale normer for køn - Indeks for sammenligning af mange lande


Freedom House. Måler alle lande i verden på frihedsrettigheder, internetfrihed og demokrati.

The Economist Intelligence Unit Democracy Index 2019. Tidsskriftet Economist' private forskningsafdeling måler også demokrati hvet år.


Danmarks Statistiks links til andre landes statistikbureauer


Danmarks statistiks links til international statistik efter emne


Verdensbankens data om verdens lands økonomi - her kan du downloade i Excel


OECD's databank med tal om verdens lands økonomi og ulighed  - rapport fra OECD om hvordan mindre ulighed er en fordel for alle


WID - Verdens uligheds database


Globalis - (udviklet af FN-forbundet) sammenligninger af lande på mange forskellige parametre


FN's Verdensmål - sammenligning af lande


Fragile State Indeks /Failed State Indeks - indeks for skrøbelig eller svage stater