Økonomi

Links til økonomi generelt


Danmarks statistik


Økologisk økonomi: en side fra Aalborg Universitet


Finansministeriets regnemodeller


Det Økonomiske Råds årsrapporter - vismandsrapporter og rapporterne Økonomi og Miljø


Om Doughnut-økonomi: DR P1's postcast Supertanker


TED talk med Kate Raworth om vækstøkonomi contra trivselsøkonomi


Klima og bæredygtighed i undervisningen - sustainable.dk


YOUTUBE-kanal fra Samfundsfag, Roskilde Gymnasium med mange gode forklaringsvideoer om nationaløkonomi, international økonomi, velfærdsstaten, partier/ideologier, styreformer og meget mere...


YOUTUBE-video om forskellige aspekter af økonomi  til samfundsfag i gymnasiet


Metode i forhold til økonomi - Youtube-video