Sociologi

Levevilkår - især i Danmark


Danmarks Statistik - også om levevilkår


VIVE (tidligere SFI) - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

AE.dk - tænketank, der rummer mange undersøgelser af temaer som beskæftigelse, ulighed, velfærd, økonomi og uddannelse i Danmark

Rådet for Socialt Udsatte - om fattigdom i Danmark

CEFU - Center for Ungdomsforskning - alt om unges livsvilkår

Alt-om-integration. Dansk Flygtningehjælps vidensdatabase om kulturmøder i Danmark


Rockwool-fonden. Forskningsinstitution, der fokuserer på velfærdssamfundet/velfærdsstatens udfordringer; fx områder som sundhed, uddannelse, familie, arbejdsmarked, social arv, marginaliserede, indvandring.


Social arv - Danmarks Statistik


Maslows behovspyramide på forklarmiglige.dk


Det kriminalpræventive Råd Indeholder en videnbank om undersøgelser af kriminalitet i mange former.
Artikler om fattigdom, social arv mm: En dansk fattigdomsgrænse, analyser og forslag til opgørelsesmetoder. Rapport ufgivet af den danske regerings ekspertudvalg 2013

Anbragte børn og social arv 2016

Se Folkeskolen.dk's samling af artikler om social arv

Piger bryder den sociale arv, ikke drengene, Information 2019

Bog, der samler op på viden om social arv 2020

På vej mod ungdomskriminalitet, bog, 2015

Ny fattigdomsgrænse glæder: 'Det er den eneste måde, vi kan følge udviklingen' DR 2019

Derfor giver det mening af måle fattigdom relativt, Berlingske 2019Levevilkår - sammenligning internationalt


SILC - Europæisk undersøgelse af indkomst og levevilkår (Eurostat)


OECDbetterlifeIndex - OECDs levevilkårs sammenligning - og her: OECD housing

 


Sociale forskelle - klasser, livsformer og segmenter


Klassesamfund.dk - lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd


Livsstilssegmenter MINERVA-modellen som marketingsteori (kan bruges i samfundsfag også)


Livsstilssegmenter - Forklarmiglige.dk


Journalisten og livsstilssegmenterne 2018

Modernitet - senmodernitet


50 samfundstænkere - en bog om vigtige samfundsvidenskabeligere teorier fra Gyldendal (online)