Politik

Links til politik


FOLKETINGETs hjemmeside: ft.dk med undersiderne:

- info om folkestyre og demokrati, regeringen og folketingets arbejde, domstolene, grundloven som ramme.

- lovforslag og deres behandling med referater fra møder i folketingssalen

- beslutningsforslag i folketinget - med referater fra folketingets behandling af disse forslag

- partierne - præsentation, adresser, link til folketingsmedlemmerne i partierne

- folketingsmedlemmer - opgjort efter navn, parti, valgkreds, ordførerskab, udvalg


Regeringen - med de enkelte ministre, tidligere regeringer, grundloven


Danmarks Love - komplet samling i retsinformation.dk


Kend dit folketing - om partiernes holdninger - delt ind efter emner - prøv desuden af søge på partierne og de enkelte politikere på de sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.


Valgsystemet og borgernes rettigheder på borger.dk


Valg - valgresultater fra tidligere folketingsvalg, regions og kommunalvalg


Folketingvalg historisk - gennemgang af valgtemaer og resultater på danmarkshistorien.dk


Danmarks Statistiks behandling af seneste valgMandatberegning ved valg i Danmark


Politiske danske taler - hvor du kan søge på personer og temaer.


Politiske taler på danmarkshistorien.dk


TÆNKETANKE - lever af at lave analyser og forsøge at sætte politisk dagsorden med disse.


CEPOS - liberal

CEVEA - centrum/venstre, dvs. socialdemokratisk-radikal

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) - venstreorienteret - støttet af fagbevægelsen

KRAKA - tværpolitisk

Mandag Morgen - tværpolitisk

CONCITO - klima og miljøorienteret

JUSTITIA - retsprincipper, frihedsrettigheder

Tænketanken Europa - EU-fokus
YOUTUBE-kanal fra Samfundsfag, Roskilde Gymnasium med mange gode forklaringsvideoer om partier/ideologier, styreform, velfærdsstaten og meget mere...


Borgerforslag.dk - hvor borgerne i Danmark selv kan stille forslag, der kan tages op i folketinget.


Artikler


Vinder du emnet, vinder du valget. Berlingske 2014


Valgplakater scorer stemmer. DR 2017


Mener partierne og deres vælgere det samme? Altinget 2017

Medier, vælgere og politiske holdningsforskelleDanske avisers grundholdning - beskrevet af dem selv (udvalgte):

JyllandsPosten 

Informations vedtægter

Berlingske Tidende, BT, Weekendavisen

Politiken, Esktra Bladet

Kristeligt Dagblad


Aviser i Danmark - Wikipedias oversigtside er en fin linkssamling


Artikler: 

Læserne vælger avis efter partifarve, Berlingske 2011


Diskursanalyse og politisk kommunikation


Gymnasielærers gode lille film om diskursanalyse og teori - også her en fin intro på "Forklar mig lige"


Diskursanalyse fint kort beskrevet også her - til bogen Ideologier og diskurser, Columbus forlag - og videre her


God og kort beskrivelse af diskursanalyse og diskursteori


Diskursanalyse i.f.t. køn


Eksempel på diskursanalyse om miljø fra lærebog


Diskursanalyse - video - af Ejvind Hansen for journalister - også god


God videopræsentation af Toulmins argumentationsmodel - en anden her